Biografie Walter Muls

Walter Muls promoveerde aan de Universiteit van Brussel als licentiaat/master in de rechten (1986). Na zijn legerdienst legde hij in 1987 de eed af als advocaat en werd lid van de Brusselse balie, waar hij ook altijd actief heeft meegewerkt in de verschillen geledingen van de orde van advocaten (secretaris van de orde, voorzitter stagecommissie, lid A.V. O.V.B., verzoeningscommissie ereloongeschillen, docent strafrecht, enz.).

Loopbaan & praktijk

Van 2003 tot 2007 was hij ook verkozen in het Belgisch Parlement.

Hij behandelt hoofdzakelijk dossiers in het domein van strafrecht en administratief recht, maar behandelt ook veel zaken in het burgerlijk recht en handelsrecht.

Hij behaalde het attest van cassatie in strafzaken.

Talenkennis

Hij staat zijn cliënteel bij in geschillenbeslechting in gans het land, en pleit zowel in het Nederlands als in Frans. Daarnaast spendeert hij ook veel tijd aan het adviseren van zijn cliënteel in binnen- en buitenland.

Hij beheerst zeer goed het Nederlands, Frans, Engels en Duits, en heeft enige kennis van het Italiaans.